Kendall Random Walks

Date:

Poster about Kendall random walk (with B. Jasiulis-Gołdyn, K. Łukaszewicz, W. Szczotka, M. Arendarczyk)